Våra case

Alla är olika. Det är bra!

Vi tar chansen att ständigt tänka nytt, utvecklas och sätta våra erfarenheter på prov tillsammans med våra kunder (som vi föredrar att kalla samarbetspartners.) Vi har alla olika behov, förutsättningar och möjligheter. Men vi har en sak gemensamt. Vi vill förändra och vi vill göra något bättre. Det hjälper vi våra kunder med. Det är därför vi jobbar tillsammans för att nå våra gemensamma mål.

Våra case - urval

Storstad skapade nya Tools.se

En ny sajt för en ny tid

Nya Tools.se riktar sig till inköpschefer inom industrin och byggsektorn. Storstad skapade sajten och ledde arbetet med att få fem specialistteam att arbeta enligt tidplan och inom ramen för budget.

Min bästa kompis

På uppdrag av Hjärt-Lungfonden

Bli yrkeslärare

En digital kampanj på uppdrag av Worldskills

Ett museum blir till

På uppdrag av Livrustkammaren

Arla - En kool historia

På uppdrag av Arla

Livet som åklagare

En film för högstadieelever om åklagaryrket, på uppdrag av Åklagarmyndigheten

Begriplig text

På uppdrag av Dyslexiförbundet

Vi vägrar vara tysta!

På uppdrag av Afasiförbundet

When You Are Lärare

På uppdrag av Utbildningsförvaltningen Stockholms stad

Cancerfondens podd

På uppdrag av Cancerfonden

Infranord, tack vare dig

På uppdrag av Infranord